Union Europea

Medides Antifrau

EDUSI

Benvingut al CANAL ÈTIC DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

Creat a fi que qualsevol persona, interna o externa puga denunciar o informar, de manera confidencial o anònima, sobre fets o conductes irregulars en què haja intervingut, directament o indirectament, qualsevol empleat de l’Ajuntament de Torrent, proveïdor, col·laborador,… i que siguen o puguen ser constitutives de frau en l’àmbit d’EDUSI.

En este sentit, l’ Ajuntament de Torrent garantix expressament la confidencialitat per a totes aquelles persones que utilitzen este canal per mitjà del formulari.

Totes les denúncies comunicades seran analitzades i avaluades pel Gestor del Canal junt amb el Comité Antifrau, i seguiran el procediment aprovat a este efecte.

La utilització correcta del Canal Ètic, així com del contingut de les pròpies denúncies que es realitzen, és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.

L’USUARI es compromet a utilitzar este Canal Ètic en els termes previst en les CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL CANAL ÈTIC