Union Europea
Imagen de culturas
EDUSI
Imagen de culturas

Projectes Cofinançats Amb Fons Feder

Una Manera de Fer Europa

L’ Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Torrent (EDUSI Torrent) té per objecte la planificació d’actuacions de regeneració urbana a executar fins a 2022, per mitjà d’un enfocament integrat que contemple aspectes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials.

Es troba cofinançada al 50% pels Fons FEDER (Fons Europeus de Desenrotllament Regional) dins del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) del període 2014-2020, ascendint l’import total d’actuacions a executar a 11.053.941,34 €, dels quals 5.526.970,67 € provenen de fons comunitaris.

EDUSI Torrent inclou actuacions a desenrotllar en diverses àrees temàtiques per tota la ciutat, gestionades des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de distintes entitats públiques i privades, i la participació activa de la ciutadania i societat civil.

Per mitjà d’esta web s’informa de la ciutadania els principals projectes a executar, el seu estat actual, el funcionament dels seus òrgans i les principals notícies.