Union Europea

Elements de les Rutes

EDUSI

Les rutes escolars estan dotades dels següents elements:

Elementos de las Rutas

• Passos de vianants intel·ligents: per la seva alçada, els xiquets i xiquetes tenen un angle de visió més reduït que el dels adults. És per això que tenen més problemes per detectar la proximitat d’un vehicle, especialment si hi ha una tanca, un contenidor, o un element de mobiliari urbà que els dificulta la vista. Estos passos de zebra detecten la proximitat d’un element mòbil, i s’encenen per advertir els conductors davant la proximitat d’un vianant, encara que encara no el vegen.

Durant el dia, s’il·luminen uns pilots rojos en el senyal vertical.

En hores de poca llum, s’encén el senyal vertical i les lames del terra. Aquesta funcionalitat s’aprecia especialment a l’hivern, ja que a primera hora del matí la il·luminació és molt escassa, i per les vesprades es fa de nit prompte.

S’han instal·lat 3 passos, a l’avinguda al Vedat, encreuament amb el carrer Azorín.

Primera imagen de Pasos de peatones inteligentes
Segunda imagen de Pasos de peatones inteligentes

• Senyals verticals: les rutes estan identificades amb senyals indicatives de la ruta i dels centres educatius propers. Es tracta d’ecosenyals, construïdes amb material elastomèric que conté en la seva composició material recuperat de pneumàtics. Són senyals molt visibles per als xiquets i xiquetes, i amb una estètica que els resulta atractiva. Hi ha un total de 23 senyals.

Primera imagen de Señales verticales
Segunda imagen de Señales verticales

• Senyals horitzontals: senyals pintades a les voreres de les rutes escolars, indicant el sentit de la marxa per arribar als centres escolars. Es pinten unes 90 senyals al llarg de les rutes definides. Mantenen la mateixa estètica que la resta d’elements del projecte.

Señales horizontales

• Passos de vianants personalitzats: igual que succeeix amb els senyals horitzontals, els passos de vianants pels quals transcorren les rutes estan identificats amb el text “Ruta escolar” i la imatge del projecte. És important que l’alumnat realitze el recorregut pels llocs senyalitzats. Igualment, els conductors coneixeran els llocs habituals dels xiquets i xiquetes en horari d’entrada i eixida al col·legi.

Pasos de peatones personalizados

• Passos de vianants 3D: al carrer Azorín s’han pintat 3 passos de zebra 3D per cridar l’atenció dels conductors i aconseguir que redueixquen la velocitat en un carrer especialment conflictiu.

• Sensors de seguiment: dispositius capaços de detectar la proximitat de dispositius bluetooth. S’han instal·lat al llarg de les rutes que s’han dissenyat en el projecte. Per això és important que els xiquets i xiquetes seguixquen els trajectes senyalitzats. Estos dispositius són els que detecten que ha passat un clauer i l’hora en què ha passat, i envia esta informació, de forma segura i anonimitzada. Només el pares poden consultar-la, a través de l’APP.

S’han instal·lat un total de 27 unitats.

Primera imagen de Sensores de seguimiento
Segunda imagen de Sensores de seguimiento

• Clauers bluetooth: 2000 unitats per distribuir al col·lectiu escolar. El CLAUER TORRENT és el dispositiu Bluetooth que s’associa al mòbil dels pares i mares, i que ha de portar la xiqueta o el xiquet quan va a l’escola. Este dispositiu es pot guardar a la motxilla o en una butxaca, ja que no necessita estar visible per ser detectat. L’única precaució que cal tindre és que el dispositiu estigua encès.

Primera imagen de llaveros bluetooth
Segunda imagen de llaveros bluetooth
Primera imagen de mapa Llaveros bluetooth
Segunda imagen de mapa Llaveros bluetooth

• APP Ruta Escolar: és l’aplicació sw que s’instal·la al mòbil dels pares per poder visualitzar el recorregut dels fills durant el trajecte d’anada i tornada a l’escola.