Union Europea

El Projecte

Rutes Escolars Inteligents

EDUSI

“Un projecte de Camí Escolar exigeix un alt grau de compromís, entusiasme i complicitat. Però no només del col·legi o l’ajuntament, sinó sobretot d’altres agents socials com ara les famílies, el professorat, o col·lectius i associacions locals, i en totes les etapes, des del disseny fins a l’execució de les mesures de millora. Són estos col·lectius els que han de demanar les millores al govern local, accelerant el procés de presa de decisions, i els que contribueixen a arrelar el projecte a l’escola i al barri.”. David Fernández Caldera (ambientòleg)

El projecte que s’està realitzant a la ciutat de Torrent té com a objectiu ajudar als xiquets i xiquetes a anar a l’escola de manera segura a la vegada que divertida, fomentant hàbits saludables i la seva autonomia personal. Són rutes preparades, condicionades i senyalitzades per fomentar que els xiquets i xiquetes vagen caminant a l’escola en comptes d’utilitzar el cotxe.

L’objectiu és doble, d’una banda es busca que els escolars desenvolupen la seva autonomia, s’afavoreixi l’autoestima i la interacció social i realitzen hàbits saludables anant sols a l’escola, o acompanyats per algun dels seus familiars, en grup, o amb pares o mares voluntaris. De l’altra, es busca reduir la utilització del vehicle privat i millorar les condicions mediambientals de la ciutat.

Si utilitzem les Rutes Escolars, entre tots aconseguirem:

• Recuperar els espais públics per als xicotets.

• Incrementar la socialització amb escolars/famílies.

• Millorar el coneixement de l’etorn.

• Incentivar el desenvolupament de l’autonomia infanti.

• Fomentar els nostres hàbits saludables.

• Reduir l’ús de vehicles motoritzats.

• Disminuir la contaminación y los accidentes

Per a garantir la seguretat dels més xicotets. L'Ajuntament ha dut a terme, entre altres, diferents mesures:

• Identificació i senyalització dels recorreguts.

• Condicionament de passos de vianants.

• Prohibició d’estacionament indegut en determinats punts.

• Eliminació de contenidors en alguns punts de les rutes.

• Condicionamient del ferm de voreres.

• Eliminació de barreres arquitectòniques.

Amb la col·laboració de:

Lisitt
ESAM