Union Europea
Mejora del cruce con Padre Méndez-Avenida Reina Sofía
C_EDUSI_AA_Urbanisme-min

Obra Millora de l’Encreuament carrer Padre Méndez-Avenida Reina Sofía, cofinançat amb Fons FEDER

Nº Exp: /2018/GEN
Millora de l’encreuament C/ Padre Méndez-Avenida Reina Sofía ”.

INFORME:
El pressupost global de licitació (IVA inclòs) ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-HUIT MIL TRENTA-DOS EUROS (238.032,00 €).
El pressupost d’adjudicació (IVA inclòs) de l’obra ascendeix a la quantitat de CENT HUITANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (185.665,00 €).
El termini de l’execució de l’obra és de CINC (5) MESOS

Empresa contractista: VICTOR TORMO, S.L.