Union Europea
Mejora de la movilidad y la accesibilidad-min
C_EDUSI_AA_Urbanisme-min

Obra millora de l’encreuament c/ Valencia – Mas del Jutge, cofinançat amb fons FEDER

Millora de la mobilitat i l’accessibilitat
en l’encreuament del carrer Valencia amb la carretera Mes del Jutge

PRESSUPOST GLOBAL DE L’OBRA: 626.281,02€
Termini d’execució: 626.281,02€
OT.4: “Aconseguir una economia més neta i sostenible”

Logotips de Incimed i Vito

Direcció d’obra: INCIMED
Execució obra: Víctor Tormo